V divizi stavebních a demoličních prací se primárně zaměřujeme na tři základní druhy činností. Jedná se o sanace železobetonových konstrukcí, výstavbu průmyslových budov a dodávky a montáž ocelových konstrukcí.

Sanace železobetonových konstrukcí je kritickým aspektem údržby a prodloužení životnosti budov, podpůrných konstrukcí technologických zařízení průmyslových podniků, mostů a další infrastruktury.

Výstavba průmyslových budov je komplexní proces, který zahrnuje mnoho fází. Od počátečního plánování až po konečné uvedení budovy do provozu.

Stejně tak i proces dodávky a montáže ocelových konstrukcí je poměrně rozsáhlý a vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a spolehlivou realizaci.

Zde se můžete dozvědět více o našich činnostech z oboru stavebních a demoličních prací.

Stavební a demoliční práce Refraprofi

Sanace železobetonových konstrukcí

Popis služby

Sanace železobetonových konstrukcí je kritickým aspektem údržby a prodloužení životnosti budov, podpůrných konstrukcí technologických zařízení průmyslových podniků, mostů a další infrastruktury.

Více informací

Výstavba průmyslových budov

Popis služby

Jedná se o komplexní proces, který zahrnuje několik fází. Od počátečního plánování až po konečné uvedení budovy do provozu.

Více informací

Dodávky a montáž ocelových konstrukcí

Popis služby

Jedná se o složitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a spolehlivou realizaci. Tento proces je kritický u různých stavebních projektů včetně budov, mostů a průmyslových zařízení.

Více informací