2023

Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva).

Servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva).

Servis vyzdívek kotlů K4 – K10 (servisní smlouva).

Dodávka a montáž žáruvzdorných vyzdívek kotle na biomasu.

Dodávka a montáž žáruvzdorných vyzdívek krakovacích pecí.
Dodávka a montáž vláknitých vyzdívek spalovacích komor.
Servis vyzdívek pecí pro výrobu katalyzátorů.
Zřízení základových konstrukcí průmyslových staveb.
Zřízení základových konstrukcí průmyslových staveb.
Výměna vyzdívky Klausova aparátu.
Servis vyzdívek rotačních a ustalovacích pecí.
Dodávka a montáž vyzdívek kotlů K5, K6.

2022

Servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva).

Servis vyzdívek kotlů K1 – K3.

Servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku.

Servis vyzdívek pecí na zpacování hliníku.

Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva).

Servis pecí pro výrobu katalyzátorů rafinačních procesů ropy.
Servis vyzívek šachtové vápenky, výměna rozrážecího kříže.
Servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu.
Servis vyzdívek kotlů K4 – K10 (servisní smlouva).
Servis vyzdívek spalovacích komor.
Výměna vyzdívky kotle 90T Ignifluid.
(Teplo z biomasy) Výměna vyzdívky kotle K8 Kohlbach.
Servis vyzdívky krokové pece.
Výměna vyzdívky krakovací pece.
Výměna kyselinovzdorného obložení havarijních jímek na provozu HCL.

Výměna šnekových dopravníků, servis vyzdívky kotle pro spalování biomasy

Oprava vyzdívky linky na výrobu slínku.

Výměna vyzdívky kotle na biomasu.

2021

Spolupráce na vyzdívce odplyňovacího kanálu, TOI a lázně ustalovací pece K6
Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva).

Servis vyzdívek kotlů K4 – K10 (servisní smlouva).

Servis žáruvzdorných vyzdívek výrobní linky vápenky
Generální oprava (výměna) vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku RP1
Dodávka a montáž nového obložení chladiče klinkeru
Oprava žáruvzdorné vyzdívky v technologickém zařízení RPS2
Demontáž vyzdívky ustalovací pece ZPF, Kolbenschmidt – Trmice
Přeložka elektro pro projekt 19KO23 kotle K6 V UE
Provádění úklidových prací v rámci projektu Přestavba kotle K6 na spalování biomasy v teplárně United Energy
Projektová dokumentace izolací, oplechování a podpůrných a nosných konstrukcí izolací pro zakázku 19KO16 UNIPER

2020

Provedení kyselinovzdorných obkladů odtahového potrubí a kolen aparátu B-801 v areálu SPOLANA NERATOVICE
Generální oprava vyzdívek pecí ZEZ č.5 A č.6
Servis žáruvzdorných vyzdívek výrobní linky vápenky
Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva)

Servis vyzdívek kotlů k4-k10 (servisní smlouva)

Servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku
Servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu
Dodávka vyzdívek a izolací kotle K5 v CHEMES a.s. HUMENNÉ při výměně tlakového celku
Rekonstrukce schodiště zavážecí linky surovin GSH v LOVOCHEMIE a.s.
Provedení základových konstrukcí v rámci akce – ODSOLENÍ ODPADNÍCH VOD
Servis vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku RP4
LD 17081 zvýšení spolehlivosti CCR – II. FÁZE_EPC , demontáž a montáž vyzdívek při GO vyzdívek ve všech sekcích pece 1392 B01 – B04

2019

Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva).

Servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva).

Servis vyzdívek kotlů K4 – K10 (servisní smlouva).

Dodávka a montáž žáruvzdorných vyzdívek kotle na biomasu.

Dodávka a montáž žáruvzdorných vyzdívek krakovacích pecí.
Dodávka a montáž vláknitých vyzdívek spalovacích komor.
Servis vyzdívek pecí pro výrobu katalyzátorů.
Zřízení základových konstrukcí průmyslových staveb.
Zřízení základových konstrukcí průmyslových staveb.
Výměna vyzdívky Klausova aparátu.
Servis vyzdívek rotačních a ustalovacích pecí.
Dodávka a montáž vyzdívek kotlů K5, K6.

2018

Servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva).

Servis vyzdívek kotlů K1 – K3.

Servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku.

Servis vyzdívek pecí na zpacování hliníku.

Servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva).

Servis pecí pro výrobu katalyzátorů rafinačních procesů ropy.
Servis vyzívek šachtové vápenky, výměna rozrážecího kříže.
Servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu.
Servis vyzdívek kotlů K4 – K10 (servisní smlouva).
Servis vyzdívek spalovacích komor.
Výměna vyzdívky kotle 90T Ignifluid.
(Teplo z biomasy) Výměna vyzdívky kotle K8 Kohlbach.
Servis vyzdívky krokové pece.
Výměna vyzdívky krakovací pece.
Výměna kyselinovzdorného obložení havarijních jímek na provozu HCL.

Výměna šnekových dopravníků, servis vyzdívky kotle pro spalování biomasy

Oprava vyzdívky linky na výrobu slínku.

Výměna vyzdívky kotle na biomasu.

2017

Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotační bubnové pece T5 na zpracování hliníku torkretací za tepla.
Sanace komínu BBU/OXAS.
Dodávka měřícího vozu tunelové pece. Dodávka pálicích pomůcek pro tunelovou pec. Výměna vyzdívky pecních vozů.

Oprava/výměna vláknité vyzdívky komorové pece.

Oprava/výměna vláknité vyzdívky spalovacích komor 2 ks sušáren bentonitu.
Oprava vyzdívky bubnové rotační pece na zpracování hliníku torkretací za tepla chemicky vázaným žárobetonem.
Opravy vyzdívky bubnové rotační pece na zpracování hliníku torkretací za tepla chemicky vázaným žárobetonem. Opravy vyzdívek pecí na zpracování hliníku.
Oprava/výměna vláknité vyzdívky spalovací komory a rekuperátorů pece Tridelta.
Oprava vyzdívek pecní linky pro výrobu slínku.
Opravy vyzdívek parních kotlů.
Sanace, reprofilace torkretem vnitřních stěn hasicí věže koksovny. Sanace, reprofilace torkretem stěn havarijního zasobníku konglomerátu.
Provedení základových desek a pasů pro technologii intenzifikace chlazení KD6.

2016

Kompletní výměna vyzdívky kouřovodu ethylenové jednotky 1600 m2, 120 t.
Instalace žáruvzdorné vyzdívky do částí pecí ethylenové jednotky.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky kouřovodu rafinační jednotky torkretací suchou metodou.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky karuselové pece.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku torkretem za tepla.
Oprava vláknité vyzdívky spalovací komory č. 2 sušárny bentonitu. Výměna vláknité vyzdívky spalovací komory č. 1 sušárny bentonitu.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky pece na zpracování hliníku torkretem za tepla.
Rekonstrukce zauhlovací linky fluidního kotle K80.
Rekostrukce zazdívek kotle K6.
Dodávky pálicích pomůcek pro pecní vozy tunelové pece.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky komorové pece na zpracování hliníku torkretem za tepla.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotační bubnové pece BARTZ torkretem za tepla.
Instalace protipožární ochrany ocelové nosné konstrukce krakovacích pecí ethylenové jednotky.
Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotačních bubnových pecí T5 a T6 na zpracování hliníku torkretací za tepla.
Oprava, rekonstrukce vyzdívky tunelové pece č. 1, 48 t. Dodávky monolitických částí vyzdívky podvozků pecních vozů.
Oprava, rekonstrukce vyzdívky tunelové pece č. 1, 48 t. Dodávky monolitických částí vyzdívky podvozků pecních vozů.

2015

Oprava žáruvzdorné vyzdívky naklápěcí rafinační pece na zpracování mědi torkretací za tepla, výměna vyzdívky struskové zóny naklápěcí rafinační pece na zpracování mědi.
Torkretace žáruvzdorné vyzdívky v částech spalovací komory a výsypky kotle na spalování komunálního odpadu.
Instalace vláknité žáruvzdorné vyzdívky ve spalovací a směšovací komoře sušárny na bentonit.
Oprava žáruvzodrných vyzdívky rotační bubnové pece T5 na tavení hliníku torkretací za tepla. Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotační bubnové pece T6 na zpracování hliníku torkretem za tepla. Instalace žáruvzdorné vyzdívky do částí rotačních bubnových pecí na zpracování hliníku T5, T6 litím do bednění.
Instalace žáruvzdorných vyzdívek z LCC žárobetonů v částech pecní linky na výrobu cementu torkretací.

Galerie