O naší firmě

Zabýváme se projekcí, poradenstvím a výstavbou v oblasti žáruvzdorných vyzdívek tepelně technických zařízení, sanacemi betonových konstrukcí, jímek, štol, tunelů a svahů a torkretací sanačních směsí.

Naším cílem je nepřetržité zlepšování kvality, a tím i dlouhodobé zabezpečování rozvoje firmy v tvrdém konkurenčním prostředí na tuzemských i zahraničních trzích.

Máme propracované moderní postupy a využíváme nové technologie instalací, nabízíme kvalifikovanou a profesionální práci s použitím kvalitních, osvědčených materiálů a zařízení.

Prohlédnout reference
Kontaktujte nás

Inovativní přístup

Pracujeme na nových řešeních a systémech, které, jak věříme, přinášejí na trh současných technologií přidanou hodnotu. Obory, jimiž se zabýváme, zahrnují instalace a servis žáruvzdorných vyzdívek, sanace betonových konstrukcí, svahů, štol a tunelů především metodou suché torkretace.

Naše pracovní zkušenosti nám umožňují využívat těch nejlepších řešení nalezených v rámci našich různorodých projektů.

Péče o zákazníky

V oblasti péče o zákazníky preferujeme osobní přístup a nasazení pro vyřešení daného problému. Naše zákazníky informujeme o inovacích v oblasti instalací žáruvzdorných vyzdívek.

Společnost zdůrazňuje systémový přístup k řízení jakosti a řešení jakosti a řešení problémů v rámci dlouhodobé péče o zákazníky, čímž má za cíl posilovat dobré jméno a profesionalitu firmy.

Naše společnost je schopna pomoci současným i budoucím obchodním partnerům při rozhodnutích v rámci přípravy a realizace projektů v oboru instalací žáruvzdorných vyzdívek v těchto oblastech: vypracování cenové nabídky zdarma, tvorba projektové dokumentace, poradenství s výběrem vhodného vhodných materiálů a technologie instalace.

Spolehlivost

Díky naší silné víře v partnerství s našimi klienty, odhodlání hledat nová technická řešení a horlivé snaze dodávat tato řešení jako projekty na klíč, si budujeme pověst solidního a spolehlivého partnera na trhu.

Kvalita

Je více než zřejmé, že dosáhnout takové kvality, která uspokojí požadavky a potřeby zákazníka, je možné jen tehdy, když se kvalita stane věcí všech, kteří ji v celém rozsahu procesů zabezpečují, tj. od marketingu a průzkumu trhu přes projektování, zajišťování zdrojů, zásobování, plánován a vývoj procesů, výrobu, kontrolu a zkoušení, uvádění díla do provozu, technickou pomoc a údržbu.

Osobní angažovaností zaměstnanců a poskytováním přiměřených zdrojů zabezpečuje společnost účinnost a funkčnost systému kvality v jednotlivostech navazujících procesů.

Naším cílem je nepřetržité zlepšování kvality, a tím i dlouhodobé zabezpečování rozvoje firmy v tvrdém konkurenčním prostředí na tuzemských i zahraničních trzích.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance organizace při jejich každodenní práci.

Efektivita

Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem, kvalitní přípravě a detailní znalosti daného projektu jsme schopní realizovat instalace v překvapivě krátkých termínech.

Máme propracované moderní postupy a využíváme nové technologie instalací

V týmu sdružujeme přední odborníky s dlouholetou praxi ve stavebnictví a příbuzných oborech. Všichni pracovníci mají potřebnou kvalifikaci k uvedeným činnostem, čímž je zajištěna kvalita a dodržení příslušných předpisů přímo při samotné realizaci díla.

Nabízíme kvalifikovanou a profesionální práci s použitím kvalitních, osvědčených materiálů a zařízení.